Borang Pendaftaran
Peserta Skim Latihan 1Malaysia (SL1M)

Sila isikan semua maklumat yang bertanda (*)

Maklumat Peribadi

Pengesahan Syarikat

Sila muat naik borang 9 (borang SSM). Maksimum saiz fail dibenarkan dimuat naik hanya 5MB. Hanya fail gambar png, jpeg dan pdf sahaja diterima untuk dimuat naik.

Wakil Syarikat

Pengesahan Maklumat

 Kami dengan ini mengesahkan bahawa kesemua maklumat yang saya berikan adalah lengkap dan betul.